Guangzhou Wing Chun, Siu Lien Tao by Joseph Chow 廣州詠春拳小練頭

On: Mon, 2020-11-30 10:49
Video Categories: 

description

Sifu Joseph Chow demonstrated the first linked long form of Guangzhou Wing Chun kuen : Siu Lien Tao in Nam Kuen society annual gathering 2006 (Toronto, Canada).