Ng Wah Sum 吳華森師傅

Ng Wah Sum
  • First (Given): Sum
  • Last (Family): Ng Wah
  • Commenly Know As: Ng Wah Sum 吳華森師傅
  • Nicknames/Alt Spellings: 吳華森師傅
Primary Lineage:
(Ip Man) Leung Sheung

Websites/Social Pages: Wing Chun Ng Wah Sum Academy

Verification: